Over invint

met passie ondernemen

ONZE MISSIE

Bij INVINT geloven we dat de wereld en ons leven mooier en leuker wordt als we elke dag met passie ondernemen. Ondernemers en ondernemende mensen creëren mogelijkheden, zetten verandering in gang, pakken kansen en zetten ideeën om in werkelijkheid. Bij INVINT geloven we dat door met passie te ondernemen het leven leuker wordt en meer voldoening geeft hetgeen zich uit in een gelukkiger leven.

De missie van INVINT is om met passie, mensen, ondernemingen en ideeën in de versnelling te krijgen.

FAMILY OFFICE

INVINT is een privé-onderneming en heeft geen externe investeerders of aandeelhouders. Er wordt gestreefd naar een constante groei en een gezonde winst maar niet naar winstmaximalisatie. Zaken als passie, lange termijn en maatschappelijk ondernemen wegen continue mee in beslissingen.

MOOIE BEDRIJVEN

INVINT investeert in bedrijven, klein en groot, in goede en slechte staat. INVINT helpt grote bedrijven om te ondernemen met startups & scaleups. Uitgangspunt om te investeren is altijd passie bij het product of dienst van de onderneming. Het doel is om met passie versnelling en groei te creëren.

VASTGOED

INVINT investeert in vastgoed, in klein en groot, in goede en slechte staat. Ook hier geldt dat de basis om te investeren begint bij de passie voor een locatie, pand of gebruiker. Het doel is om met passie iets moois te creëren.

Lees hier meer over onze geschiedenis sinds 1993……..

EEN MOOIE WERELD

Bij INVINT houden we van de wereld met alles wat erbij hoort. We houden van reizen en we zijn een beetje verliefd op de schoonheid van mooie steden en de natuur. We pretenderen niet om perfect te zijn maar daar waar we kunnen zullen we een voorbeeld zijn en bijdragen om de wereld zo mooi te houden of te verbeteren.

VERANTWOORDELIJKHEID

Bij INVINT vinden we dat ieder mens, die deelneemt aan de maatschappij en/of werkt bij een onderneming, zijn eigen verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen. Wat draag jij bij? Bij INVINT dragen we bij door geld, energie of op andere wijze haar verantwoordelijkheid te nemen. Als het kan doen we dit door dingen te doen die dicht bij ons staan.