Don't be afraid to dream big

Invint is een private investment company die mensen en bedrijven
met de juiste mentaliteit helpt om hun ambities te verwezenlijken

The big secret is that there's no secret for succes

Invint is een private investment company die mensen en bedrijven
met de juiste mentaliteit helpt om hun ambities te verwezenlijken

Onze visie en missie

De wereld heeft de afgelopen 30 jaar een ongekende evolutie meegemaakt. Enorme ontwikkelingen en innovaties op allerlei vlakken hebben de mensheid veel gebracht. Denk aan hoe ontwikkelingen als de auto, de telefoon, de computer, gezondheidszorg en internet impact hebben gehad op de wereld. Samen met de enorme toename in aantallen mensen en wat dat heeft veroorzaakt staan we voor een aantal grote transities die we in de komende decennia door moeten voeren.

Dit gaat een enorme verandering vragen van en veroorzaken voor mensen, bedrijven en de hele maatschappij. Hier willen wij onze bijdragen aan leveren.

 

 

“Mijn hele leven ben ik, Xander Heijman, ondernemer en ondernemend geweest. Vanaf de tijd dat ik Computertechnologie studeerde heb ik een groot aantal bedrijven gestart en/of geholpen om te groeien. Daarom ligt de basis van alles wat ik doe vaak in technologie maar heb ik ook geleerd dat een goed en vaak groeiend bedrijf in de kern gelijk is en een aantal basiszaken op orde heeft.

Het is mijn visie dat de manier waarop we de afgelopen 20 jaar bedrijven hebben geleid en de rol die bedrijven hebben gehad heel anders is dan hoe dit de komende 20 jaar zal zijn. Een goed bedrijf moet economisch kloppen maar zal ook een rol moeten spelen in maatschappelijke zaken en begrijpen hoe de nieuwe generatie wil werken en leven.

De komende jaren zal ik mij inzetten om Invint verder te laten groeien en het verschil te maken voor bedrijven, mensen en de maatschappij.”

Xander