Invint bereikt overeenstemming over investering in Builders Venture B.V.

Invint heeft overeenstemming bereikt en getekend voor de investering in Builders Ventures B.V.

Builders Ventures gaat de komende 10 jaar een 6-tal innovatieve ideeën in de wereld van Co Living en in de toekomst van werk en wonen vertalen in Startup bedrijven om deze vervolgens te laten groeien naar Scale-up bedrijven. Builders Ventures werkt met ervaren team aan de startups om deze versneld een professionele basis te geven en met een ervaren CEO en CTO de kans op impact en succes te vergroten.

Zie www.builders.studio

Invint is een Dutch Private Investment Company die mensen en bedrijven met de juiste mentaliteit helpt om hun ambities te verwezenlijken. Invint onderscheidt zich als investeringsmaatschappij door niet alleen te focussen op geld maar altijd een balans te zoeken naar rendement op de volgende 3 pijlers:

– Geld en de juiste zakelijke investering

– Maatschappelijke impact en betrokkenheid

– Het gedachtengoed met de manier waarop we denken, werken en leven

Zie www.invint.nl

Invint B.V.

Vrijdag 4 februari, 2022