Invint verkoop aandelen in Youfone zakelijk (Datri B.V.)

 

Invint heeft op 30 maart 2022 haar aandelenbelang in Datri B.V. (handelsnaam Youfone zakelijk) verkocht. Youfone en Invint verwachten dat de hierdoor ontstane structuur meer mogelijkheden biedt voor een snelle groei van Youfone zakelijk.

Invint is trots en dankbaar dat het aan de basis en oprichting van Datri B.V. heeft gestaan in 2016 en geholpen heeft om het bedrijf naar deze fase te brengen. Invint wenst het management en Youfone heel veel succes voor de toekomst.

Invint is een Dutch Private Investment Company die mensen en bedrijven met de juiste mentaliteit helpt om hun ambities te verwezenlijken. Invint onderscheidt zich als investeringsmaatschappij door niet alleen te focussen op geld maar altijd een balans te zoeken naar rendement op de volgende 3 pijlers:

  • geld en de juiste zakelijke investering
  • maatschappelijke impact en betrokkenheid
  • het gedachtengoed met de manier waarop we denken, werken en leven

Zie www.invint.nl

Invint B.V.

30 maart 2022