In januari 2018 is Invint gaan investeren in Dutch Star Companies One. Dutch Star Companies ONE, is een investeringsverhikel waar vermogende ondernemers samenkomen om hun kennis, kunde en kapitaal te bundelen. Dutch Star Companies One is op 21 februari 2020 gefuseerd met CM.com wat na 21 jaar gezorgd heeft voor een beursgang van CM.com. CM.com zal de komende jaren op zoek gaan naar innovatieve manieren om mensen met elkaar in contact te brengen. Met de fusie is het plan dat de technologie onderneming daarbij een jaarlijkse omzetstijging van 30 procent zal behalen. Invint zal als passieve investeerder CM.com nauwlettend volgen.